Ettersending av dokumentasjon som manglet i skjemaet Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner.

Start service

About this form

Skjemaet brukes til å ettersende dokumentasjonen i en innsendt søknad om unntak fra innreiserestriksjoner.

Skjemaet brukes til å ettersende dokumentasjonen i en innsendt søknad om unntak fra innreiserestriksjoner.

Dokumentasjon som mangler i søknad om unntak fra innreiserestriksjoner eller som er etterspurt av Sjøfartsdirektoratet. Se Sjøfartsdirektoratets nettside www.sdir.no for mer informasjon om hva som skal legges ved søknad om unntak fra innreiserestriksjonene.

Ifm. søknad om unntak fra innreiserestriksjoner må flere kriterier dokumenteres og oppfylles. For at saken skal opplyses tilstrekkelig, vil en i enkelttilfeller ha behov for ytterligere opplysninger.

Faglig brukerstotte : Sjøfartsdirektoratet
Telefon: +47 52 74 50 00
Epost: post@sdir.no
Sjøfartsdirektoratet kan komme med informasjon om dette må utsettes.

Open contact form