Arbeidsgivers søknad om skattekort for utenlandske arbeidstakere (RF-1355)

Tjenesten benyttes av arbeidsgivere for å søke om skattekort for utenlandsk arbeidstaker.

Find the form at skatt.skatteetaten.no

About this form

  • Arbeidsgivere som skal søke om skattekort på vegne av utenlandsk borger
  • Regnskapsførere, lønnssentraler mv som søker på vegne av arbeidsgiver

Tjenesten er tilgjengelig for alle virksomheter.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få rollene delegert til deg av daglig leder, styreleder eller innehaver.

Innlogging via ID-porten (sikkerhetsnivå 3 (MinID eller høyere).

I søknaden må det legges ved/lastes opp en lesbar skannet kopi av dokumentasjon som viser behov for skattekort, for eksempel arbeidstakers arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller oppdragsbekreftelse.
Dersom utenlandsk borger ikke har norsk identifikator fra før (d-nummer/fødselsnummer), må du legge ved lesbar skannet kopi av pass eller annen type gyldig ID-dokument.
Du må også ha arbeidstakers adresse tilgjengelig, og bør vite arbeidstakers e-postadresse/telefonnummer.

Skjema består av to deler. I del 1 fylles det ut opplysninger om arbeidstaker og i del 2 fylles det ut opplysninger om arbeidsforholdet. Når skjema er ferdig fylt ut, kan det bookes tid for oppmøte hos Skatteetaten dersom det kreves ID-kontroll. Etter gjennomført ID-kontroll sendes skattetrekksmelding til arbeidstaker og skattekort til arbeidsgiver.

Sendes inn når det er behov.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Open contact form