Næringsoppgave for billedkunstner (RF-1242) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1242 som skattemeldingen for formue- og inntektsskatt eller selskapsmeldingen.

Skal bare brukes av billedkunstnere som ikke er fullt regnskapspliktige etter lov om årsregnskap mv. av 17. juli 1998 §1-2 første ledd.

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form