This information is not yet available in English.

Denne skattemeldingen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Alternativt kan du levere Næringsrapport skatt.

Start service

About this form

Næringsrapport skatt er en ny elektronisk leveringsform for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold. Hvis løsningen passer for din bedrift, anbefaler vi at du bruker denne når du skal rapportere. For aksjeselskap er skattemeldingen inkludert i løsningen.

Test-deg-selv: Jeg er Næringsdrivende - kan jeg bruke Næringsrapport skatt?

Næringsrapport skatt

Frist for elektronisk innsending er 31. mai. Det er ikke lenger mulig å levere på papir fra inntektsåret 2015.

Næringsrapport skatt eller skattemeldingen med vedlegg skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattepliktige.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider, kontaktperson NUF eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, kontaktperson NUF  eller  Regnskapsfører med signeringsrett.
Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Vedleggsskjema legges til under arkfanen «Oversikt - skjema og vedlegg».

Benyttes Næringsrapport skatt er flere tilleggsskjema lagt inn i løsningen.

Skattemeldingen brukes til fastsettelse av grunnlag for fastsettelse av formues- og inntektsskatt.

  Oppgaven er hjemlet i  Lov om skatteforvaltning . 

 

Skattemeldingen for selskaper og upersonlige skattepliktige består av ett hovedskjema (skattemelding), og ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgave).

Næringsrapport skatt har slått sammen næringsoppgave, skattemeldingen og flere vedleggskjema til en rapport.

 

Hjelp og rettledning

Næringsrapport skatt:
•Du finner utfyllende hjelpetekst ved å trykke på spørsmålstegnet ved feltene.
•Du kan søke på post-nummer eller på stikkord.
•Det kommer opp hint underveis, som hjelper deg å fylle inn riktige verdier.
•Du kan se hvor langt du har kommet i menyen øverst på siden.

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form