Bedrifter kan søke om kompensasjon for karantenekostnader fra 10. mai

Karantenekompensasjonsordningen som skal kompensere bedriftene for kostnader de har hatt for utenlandske arbeidstakere i karantene åpner for søknader 10. mai.


Les pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet hos Starte og drive bedrift.

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form