Sletting i innboks før overdragelse av underenhet

Tilgang til en virksomhets innboks i Altinn er utformet med utgangspunkt i ledende roller registrert for virksomheten i Enhetsregisteret.


Gå til våre hjelpesider og få mer informasjon om sletting i innboks før overdragelse av underenhet.

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form