EØS-midlene

EØS-forskningsprogrammene lyser ut midler til prosjekter som norske partnere kan delta i.


Søker må være fra samarbeidslandet, men hvert prosjekt må ha minst én norsk partner. Forskningsrådet kan bistå norske deltagere i søknadsfasen og under prosjektgjennomføring.

Les mer om EØS-midlene hos Forskningsrådet

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form