NAV: Endringer i permitterings- og dagpengeregelverket

For å redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. Pågangen på NAV er enorm. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer nå alle arbeidsgivere som permitterer ansatte og som har økonomi til det, til å forskuttere lønna til de som blir permittert fra dag 3. til dag 20. i permitteringsperioden.


Antall permitteringer etter koronautbruddet har økt enormt. For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har Stortinget vedtatt en rekke midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer.

  • Regelendringene innebærer at:
  • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G (grunnbeløpet i folketrygden) de første 20 dagene.
  • Lønnspliktperioden (arbeidsgiverperioden) for arbeidsgiver reduseres fra 15 til 2 dager.
  • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres for personer med lav inntekt.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.


Regjeringen har også opphevet dagpengeforskriften § 6-3, slik at permitterte får dagpenger i påsken.

Oppfordrer arbeidsgivere til å forskuttere lønna

– Pågangen på NAV er enorm, og det er en stor og krevende oppgave vi har foran oss. Blant annet innebærer flere av tiltakene betydelig endring og utvikling i våre datasystemer. Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i systemene, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør og leder for beredskapsarbeidet i NAV.

– I likhet med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, oppfordrer vi alle arbeidsgivere som permitterer ansatte og som har økonomi til det, til å forskuttere lønna til de som blir permittert fra dag 3. til dag 20. i permitteringsperioden. Dette vil sikre at de permitterte får de pengene de har krav på i en periode hvor NAV vil ha lengre saksbehandlingstider enn normalt Forskutterte beløp vil bli refundert fra NAV på et senere tidspunkt. Nærmere informasjon om dette vil bli lagt ut på nav.no om kort tid.

Kilde: Nav.no

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form