Fortsatt åpning for større fleksibilitet i arbeidstiden

De fire hovedsammenslutningene og staten har blitt enige om å forlenge 16. marsavtalen, som gir rom for større fleksibilitet i arbeidstiden, frem til 31. mai. Opphevelsen av kjernetiden gjelder fram til 15. september.


– Når vi fremdeles har en pågående pandemi, er jeg glad for at partene har blitt enige om å forlenge avtalen som gjør det mulig med større fleksibilitet i arbeidssituasjonen. Mange vil fortsatt ha hjemmekontor og kortere åpningstider i barnehagen, og derfor er det viktig at de kan jobbe når de har mulighet. Jeg er veldig glad for den konstruktive innstillingen partene har i denne saken, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Den forlengede avtalen gjelder fram til 31. mai. Normalt skal alle statsansatte ha en kjernetid fra klokken 09.00 til klokken 14.30. Kjernetiden er opphevet fram til 15. september. Det er for øvrig gjort noen presiseringer i avtalen.

Les avtalen her.

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form