Lettere for småbedrifter i reiselivsnæringen å få koronastøtte

Nærings- og fiskeridepartementet utvider støttemulighetene for småbedrifter og oppstartsbedrifter i reiselivsnæringen, som er påvirket av korona-epidemien.


– Dette gir oss større muligheter til å støtte de små aktørene innenfor reiselivet, og spesielt de som startet opp rett før virusutbruddet.

Småbedriftene og oppstartsbedrifter uten økonomisk buffer har det spesielt tøft om dagen. Samtidig utgjør disse bedriftene viktige arbeidsplasser og gir verdiskaping rundt i hele landet. Noen av dem kan kanskje utvikle seg til fremtidige vekstbedrifter hvis de får drahjelp nå, sier næringsminister Iselin Nybø.

Normalt er det slik at det ikke kan gis statsstøtte til virksomheter som er i "økonomiske vanskeligheter", slik dette er definert i statsstøttereglene. En endring i EUs midlertidige retningslinjer for statsstøtte, som ble innført i forbindelse med korona-situasjonen, innebærer at det ikke lenger er nødvendig å vurdere om småbedrifter er i økonomiske vanskeligheter.

Dette åpner for at flere småbedrifter kan få støtte under de midlertidige reiselivsstøtteordningene som administreres av Innovasjon Norge.

Småbedrifter er definert som bedrifter med under 50 ansatte og årsomsetning under 100 millioner kroner. Endringen vil påvirke muligheten for støtte fra Innovasjon Norge under tilskudds- og låneordningen for pakkereisearrangører og tilskuddsordningen for omstilling i reiselivet.

For større bedrifter kan støtte ikke gis dersom de var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019 og fremdeles er det ved tidspunkt for støttetildeling.

Fakta om regjeringens støtteordninger for reiselivsnæringen:

Tiltak øremerket reiselivsnæringen:

Omstillingsordning for reiselivsbedrifter: Det er satt av 250 millioner kroner til en tilskuddsordning for utvikling og omstilling i reiselivsbedrifter. Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge. Søknadsrunden avsluttes 15. september.

Lån og tilskudd til pakkereisearrangørene:

Ordningene skal dekke refusjon av avlyste pakkereiser til og med midten av juni. Låneordningen har en budsjettramme på 1,5 milliard kroner, mens det er satt av 500 millioner kroner til tilskuddsordningen. Innovasjon Norge forvalter ordningen.

Kompensasjon for lovpålagte vedlikeholdsutgifter for sesongbedrifter:

250 millioner kroner til sesongbedrifter med stort omsetningsfall, for å finansiere nødvendig vedlikehold iht. gjeldende regelverk. Innovasjon Norge forvalter ordningen.

Tiltak for hele næringslivet, av særlig relevans for reiselivet:

Kommunale næringsfond

Det er bevilget 600 millioner kroner ekstra til kommunale næringsfond i kommuner som er særlig hardt rammet av koronasituasjonen. Fylkeskommunene fordeler pengene, og Vestland og Nord-Norge har fått mest.

Lånegarantiordningen for næringslivet

Garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Ordningen gjelder for banklån på inntil 50 millioner kroner per bedrift med maks. 3 års løpetid. Ordningen gjelder til utgangen av 2020. Forvaltes av GIEK.

Lønnsstøtteordning til bedrifter

En lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake i jobb er opprettet for juli og august måned. Ordningen innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Forvaltes av Skatteetaten.

Kompensasjonsordningen for næringslivet – "kontantstøtteordningen"

Kompensasjonsordningen for næringslivet har som mål å hjelpe levedyktige bedrifter som opplever stort omsetningsfall å håndtere faste kostnader fram til etterspørselen tar seg opp igjen. Ordningen gjelder til og med august.

Permitteringsperioden er utvidet til 52 uker.

Endringene i permitteringsregelverket som følge av koronautbruddet er forlenget til 30. juni.

Kilde: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 28.08.2020.

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form