Nye minstelønnssatser

Minstelønn er fastsatt i allmenngjøringsforskriftene og gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift. Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni.


Det er endring av minstelønnssatser i følgende forskrifter:

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene
Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter
Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien
Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene
Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge
Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter
Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Les mer om minstelønn og se hvilke satser som gjelder fra 1. juni 2019 hos Arbeidstilsynet

Forskriftene gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene følges. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at disse reglene overholdes.

Det vil også komme nye minstelønnssatser i persontransport med turbil og i godstrafikk på vei. Disse trer i kraft 1. juli 2019.

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form