Registreringsplikt for å selge tobakk

For å selge tobakk og tobakkssurrogater (f. eks. e-sigaretter) må man fra 1. januar 2018 være registrert i Tobakkssalgsregisteret. Kommunene skal føre tilsyn med tobakkssalget. Registreringsplikten omfatter per i dag ikke nettsalg.


Dette er nye regler fra 1. januar 2018 og gjelder:

  • Virksomheter som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater til forbruker (detaljister) fra salgssteder
  • Grossister som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater

Inntil videre gjelder registreringsplikten ikke nettsalg og annet fjernsalg, da dette vil omfattes av en egen ordning som ikke er trådt i kraft ennå.

Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. 

Det er ingen spesielle vilkår for registrering, annet enn at virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret.

Les hele artikkelen hos Helsedirektoratet

Tobakkssalgsforskriften

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form