Trapper ned kompensasjonsordningen for de største bedriftene og dekker flere kostnader for de små og mellomstore

Regjeringen foreslår å gjøre endringer i kompensasjonsordningen for perioden mars til juni. Flere kostnader skal dekkes i kompensasjonsordningen, noe som vil øke støtten for de aller fleste små- og mellomstore bedrifter. Samtidig begrenser regjeringen støtten til de aller største støttemottakerne.


 
  • Maksimal støtte per foretak/konsern kan maksimalt utgjøre 10 mill. euro for hele ordningens løpetid, regnet fra mars 2021. Endringene gjelder fra mars 2021.
  • Støtteintensiteten kan ikke overstige 70 pst. for større foretak, det vil si foretak med 50 eller flere ansatte og en årlig omsetning eller balansesum på over 10 mill. euro.

Åpning av søknadsportal for mars-april

Det gjenstår fortsatt å få på plass enkelte detaljer i regelverket, og det tas forbehold om at endringene blir godkjent av ESA.

– Vi jobber mot å åpne for søknader for perioden mars–april rundt den 20. mai, og at man fra samme dato også kan søke om dekning av tapt varelager i søknadsløsningen for kompensasjonsordningen. Erfaring viser at for de som har dokumentasjonen klar kommer pengene raskt etter at søknad er sendt, sier næringsministeren.

Besøk Kompensasjonsordning.no

 
Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form