Dagpenger under etablering av egen virksomhet

Er du arbeidsledig og mottar dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene under planlegging og etablering av virksomheten.


Du må først ha søkt og fått innvilget dagpenger på vanlig måte, før du kan innvilges retten til å beholde dagpenger mens du etablerer deg.

Du må levere en egen søknad om dagpenger under etablering. Hvis søknaden godkjennes kan du få dagpenger under etablering i inntil 12 måneder. Det er perioden du blir innvilget dagpenger for som avgjør hvor lenge du eventuelt kan få dagpenger under etablering. De 12 månedene som er beskrevet over gjelder altså bare hvis dagpengeperioden din varer så lenge.

Er du selv skyld i at du er ledig, for eksempel at du har sagt opp jobben uten rimelig grunn, er det en karantenetid på seks måneder før du kan få innvilget dagpenger under etablering. Du kan altså ikke få dagpenger under etablering i denne perioden.

Permitterte kan ikke søke om å motta dagpenger under etablering.

Når NAV vurderer søknaden legger de vekt på dette:

 • Etableringen må antas å føre til at du kan forsørge deg selv.
 • Virksomheten må være ny.
 • Loven stiller som absolutt krav at virksomheten er din «egen». Det innebærer at virksomheten:
  - enten må være et enkeltpersonforetak, eller
  - er et selskap hvor du eier flere enn halvparten av aksjene eller andelene
  - er et selskap hvor du og de andre etablererne som mottar dagpenger, til sammen eier flere enn halvparten av aksjene eller andelene
 • Virksomheten skal etableres og drives i Norge.
 • Du må innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene fra en instans som NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette.

Du må fylle ut søknad om å få beholde dagpengene under etablering av egen virksomhet på et eget søknadsskjema. Ønsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med NAV på 55 55 33 33.

NAV-kontorer (søkeside)

NAV on the unemployment benefit scheme (in Norwegian only)

NAV om dagpenger under etablering av egen virksomhet (in Norwegian only)

Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form