SkatteFUNN – skattefradragsordning

SkatteFUNN er en skattefradragsordning.


Alle norske bedrifter som har forsknings- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag for prosjektkostnader.

Alle næringer og selskapsformer kan søke om SkatteFUNN-godkjenning for sitt FoU-prosjekt, og det er bedriften selv som velger tema for prosjektet. Det er et krav at bedriften er skattepliktig til Norge. Det er derimot ikke et krav at bedriften er i skatteposisjon. Bedrifter som ikke betaler skatt, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Søk tidlig på året, og senest 1. september. Dette gir garanti for at søknaden blir ferdigbehandlet innenfor søknadsåret. Prosjektkostnader fra dette året kan da benyttes i fradragsgrunnlaget (ved godkjent søknad). Søknader som kommer inn etter 1. september, har ingen garanti for ferdigbehandling i innsendingsåret, og bedriften risikerer derfor å miste retten til fradrag for prosjektkostnader for dette året.

SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Skatteetaten.

Forskningsrådet om SkatteFUNN

Fradrag i skatt for forskning og utvikling (RF-1053)

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form