Innreisekontroll og begrenset adgang til Norge

Som følge av covid-19-pandemien frarådes alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Det er også store begrensninger i utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge ha anledning til å reise inn i Norge.


Stans i reisevirksomhet

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette globale reiserådet gjelder fram til 10. august 2021. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Begrensninger i adgangen til å reise inn i Norge

Hovedregelen er at kun utlendinger som er bosatt i Norge kan reise inn til Norge, i tillegg til alle norske borgere (uansett hvor de bosatt). Det er gjort noen unntak. Blant annet har følgende grupper adgang til innreise:

  • Arbeidsreisende som har fått godkjent innreise etter en søknadsbasert ordning opprettet for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell
  • Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
  • Sjømenn og personell innen luftfart
  • Utlending som gjennomfører gods- og persontransport
  • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
  • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
  • Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon

 

Det gjelder fortsatt strenge regler for negativ test før innreise, test ved innreise, reiseregistrering, karantene og karantenehotell.

Kompensasjon til arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner

Arbeidsgivere skal betale lønnskompensasjon til ansatte som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner under pandemien. Kompensasjonen du som arbeidsgiver har plikt til å utbetale utgjør 70 prosent av sykepengegrunnlaget, begrenset oppad til 70 prosent av 6G (tilsvarer maksimalt 35 472 kroner i måneden). Som arbeidsgiver kan du søke om refusjon fra NAV. Det gis bare refusjon for dager den ansatte faktisk skulle ha jobbet. Første dag med kompensasjon er 29. januar 2021. For arbeidstakere som har tatt ut ferie etter 29. januar kan du som arbeidsgiver gjøre disse dagene om til arbeidsdager. Det du har forskuttert til arbeidstakeren skal du rapportere til a-ordningen som lønn.

NAV- on refunds due to travel ban to Norway during the pandemic (in Norwegian only)

Registrering av innreise til Norge

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen.

Dette gjelder også norske statsborgere. Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

For informasjon om innreise, testing og karantene – ring
815 55 015 (fra Norge) eller +47 21 93 78 40 (fra utlandet).

Smittevernråd ved reisevirksomhet

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du oppdaterte smittevernråd ved reise. Medarbeidere som befinner seg i områder med utbrudd av covid-19 bør registrere seg i Utenriksdepartementets ordning for reiseregistrering.

Innreisekarantene for personer som har vært på reise

Personer som ankommer Norge skal som hovedregel oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge. I tillegg har enkelte kommuner innført strengere regler for karantene og isolering enn det som gjelder nasjonalt.  

Om karanteneplikt ved ankomst til Norge

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form