Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Er du statsborger i en EU/EØS-stat og ønsker å utøve yrket ditt i Norge? Da er det viktig å undersøke om du trenger godkjenning for å kunne jobbe.


I Norge har vi 161 lovregulerte yrker. For å kunne utøve yrket og/eller benytte en bestemt yrkestittel må du oppfylle noen minimumskrav. Dette er krav fra norske myndigheter som reguleres av lover og forskrifter.

De lovregulerte yrkene godkjennes av i alt 15 godkjenningskontorer. Godkjenningskontoret kan i visse tilfeller foreta forhåndskontroll ved ønske om arbeid midlertidig i Norge for første gang.

Her finner du mer informasjon om forhåndskontroll, og en liste over yrker hvor det kreves forhåndsgodkjenning for å yte tjenesten midlertidig.

Mer informasjon og en liste over lovregulerte utdanninger i Norge.

Informasjon og liste over yrker hvor det kan utstedes europeisk profesjonskort.

Fullstendig liste over de lovregulerte yrkene med ansvarlig myndigheter finner du her

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema