Innboks

Innboks inneholder nye brev og meldinger, samt tjenester som ligger med status utfylling. Meldinger som har frist vil ligge øverst under Hast og markert med rødt.

Arkiv

Arkiv inneholder kvittering på innsendte skjema, samt brev og meldinger som du har valgt å arkivere.

Slettede

I slettede ligger meldinger du har valgt å slette fra innboks eller arkiv. Disse meldingene kan du enten slette permanent eller gjenopprette. Slette meldinger permanent vil bare kunne gjøres hvis du representerer et fødselsnummer, eller hvis du har rollen Tilgangsstyring for et organisasjonsnummer.


Åpne kontaktskjema