Virksomhetssertifikat

Virksomhetssertifikat er en innloggingsmetode som er knyttet til organisasjonsnummer, og som først og fremst er beregnet for større virksomheter. Innlogging med virksomhetssertifikat krever at det er installert et sertifikat i nettleseren din. Videre må virksomhetsbruker opprettes og det må tildeles roller.

Trinn 1: Installer virksomhetssertifikatet på din datamaskin

Hvordan dette gjøres, kan leverandør av sertifikatet være behjelpelig med (Commfides  eller Buypass). Innlogging med virksomhetssertifikat kan kun benyttes på maskinenhet som har fått sertifikatet installert.


Trinn 2: Opprett en virksomhetsbruker på Altinn.no
Kan gjøres på to måter, enten ved innlogging eller under Profil.

Velg Logg inn → Gå videre til flere innloggingsmetoder → Innlogging med virksomhetssertifikat → Velg sertifikat og Lag ny bruker.

Personer med rollen Tilgangsstyring på virksomheten vil kunne registrere og administrere brukere med virksomhetssertifikat under profil → Avanserte innstillinger. For å registrere ny bruker må du først laste opp et sertifikat. Dette krever at sertifikatet som skal lastes opp eksporteres, veiledning for hvordan eksportere sertifikat.


Trinn 3: Virksomhetsbruker får delegert roller
Når virksomhetsbrukeren er opprettet, kan daglig leder/styreleder eller annen person med delegeringsrettighet for virksomheten, delegere roller og rettigheter til virksomhetsbrukeren(e).

Roller delegeres til brukernavn fra menyen ProfilAndre med rettigheter til virksomheten.


Åpne kontaktskjema