Eksempel på delegering til virksomhetsbrukere i kommune

Skal kommunen bruke virksomhetssertifikat, må det delegeres roller og rettigheter før dette fungerer på alle organisasjonsledd.

  • Det er ikke nødvendig for kommunen å kjøpe et virksomhetssertifikat til alle organisasjonsledd. Når virksomhetssertifikatet er registrert på hovedenheten til kommunen, kan roller delegeres fra organisasjonsledd til hovedenhet.

Daglig leder må representere et organisasjonsledd som tilhører kommunen. Gå inn på Profil → Andre med rettigheter til virksomheten, Velg Legg til ny person eller virksomhet → Ekstern virksomhet. Legg inn org.nr. og navn til enheten som har registrert virksomhetssertifikatet, klikk neste. Her vil du enten kunne søke opp rettigheter eller velg rollen som skal delegeres. Eks. Sykmelding (rettighet) og Utfyller/innsender (Rolle).

Denne prosessen må gjøres på alle organisasjonsledd kommunen har.

  • Når rollene er delegert fra organisasjonsleddet til kommunens hovedenhet vil det være mulig å delegere roller fra organisasjonsleddene til virksomhetsbrukere.

    For å delegere må Daglig leder gå inn på profil → Andre med rettigheter til virksomheten → Legg til ny person eller virksomhet → Bruker med virksomhetssertifikat. Skriv inn brukernavnet til virksomhetsbrukeren, klikk neste. Her søker man opp rettigheten eller velger rolle som skal tildeles.

    Hvis en virksomhetsbruker skal ha tilgang til alle organisasjonsleddene i kommunen, kan Daglig leder delegere ECKEYROLE. Denne rollen må da delegeres fra kommunen sitt organisasjonsnummer. Det man må merke seg før man delegerer denne rollen er at virksomhetsbrukeren som har fått ECKEYROLE delegert, vil nå ha tilgang på alle organisasjonsnummer og eventuelle fødselsnummer som har delegert roller til enheten som eier virksomhetssertifikatet.


Åpne kontaktskjema