Gi tilgang på et utvalg av skjema og tjenester

Hvis du vet hvilken rolle du skal gi, kan du velge å gi rollen uten å søke opp skjema/tjeneste. 

Klikk på Har også disse rollene og velg + legg til ny rolle for å få opp listen med roller. 

I listen som kommer opp, markerer du de rollene du vil gi og klikker Ferdig nede til venstre for å utføre delegeringen. 

Ønsker du å vite hvilke skjema rollen gir tilgang til kan du trykke på spørsmålstegnet til høyre for rollenavnet. 

 


Åpne kontaktskjema