For å gi tilgang til en enkelttjeneste går du til menypunktet Profil og Andre med rettigheter, søk opp og velg personen du ønsker å gi tilgang til, eller Legg til ny person. Klikk på + Gi tilgang til enkelttjenester og søk etter det skjema eller tjenesten du ønsker å gi tilgang til.
Resultatet kommer opp i listen under, og du klikker på plusstegnet etter tjenesten. Når du har lagt til de tilgangene du ønsker å gi, klikker du på Neste. På neste side har du mulighet til å begrense tilgangene hvis det er behov, hvis ikke, klikker du på Gi rettigheter. Det blir nå sendt en epost til den som har fått tilganger, med informasjon om delegeringen.

 


Åpne kontaktskjema