Gi tilgang på et spesifikt skjema eller tjeneste

Ved å søke opp et konkret skjema i søkefeltet, får du frem hvilke roller som kreves. Du gis også mulighet til å gi tilgang kun til denne tjenesten.

Når du har søkt opp skjemaet/tjenesten, får du valget mellom å gi: 

  • Rollen(e) som skjemaet/tjenesten krever
  • Alternativ tilgang: Gi tilgang kun til denne tjenesten

Hvilken av disse to valgene som dukker opp først, vil være avhengig av type tjeneste. 

Velger du alternativ tildeling med rettigheter til enkelttjeneste, kan du tildele mulighet for kun lese, fylle ut og/eller signere for valgt tjeneste.


Åpne kontaktskjema