Aktivitetsloggen viser en historikk over hvilke roller og rettigheter som har blitt gitt og slettet for den aktøren du representerer. Bare personer med rollen Tilgangsstyring har tilgang til å se aktivitetsloggen.


Åpne kontaktskjema