Hovedinnhold
Skriv ut

Forsikring

Starte og drive bedrift

Skjema og tenester

Skjemanr. Skjemanamn Tenesteeigar/etat
RAPPORT 60 Balanseutdrag med utvidete statistiske kjennetegn for livs-/skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
RAPPORT 46 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 47 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 35 Endring i realkapital for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
KRT-1010 () Føretaket si handsaming av klientmidlar med fråsegn frå revisor Finanstilsynet
RAPPORT 38 Grenseoverskridende handel og filialrapportering for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
() Innfin-Vedlegg Statistisk sentralbyrå
700 Kapitaldekningsoppgave - forsikringsselskaper og pensjonskasser Finanstilsynet
RAPPORT 10 Kvartalsbalanse for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
Ligningsoppgave livsforsikring Skatteetaten
RF-1170 () Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap Skatteetaten
Oppstillingsplan årsregnskap for filialer av utenlandske livsforsikringsselskaper i Norge Statistisk sentralbyrå
Oppstillingsplan årsregnskap for filialer av utenlandske skadeforsikringsselskaper i Norge Statistisk sentralbyrå
KRT-1007 () Rapportering for føretak som driv forsikringsformidling Finanstilsynet
Stresstest for livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Stresstest for skadeforsikringsselskaper Finanstilsynet
RAPPORT 11 Tilleggsspesifikasjoner til kvartalsrapporteringen for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 51 Tilleggsspesifikasjoner til kvartalsrapporteringen for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 51 Tilleggsspesifikasjoner til årsrapporteringen for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT51 Tilleggsspesifikasjoner til årsrapporteringen for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 50 Årsbalanse for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RR-0005 () Årsrekneskap for livsforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0004 () Årsrekneskap for skadeforsikring Brønnøysundregistrene
RAPPORT 20 Årsresultat for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 20 Årsresultat for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
Publisert 20.02.2012