Hovedinnhold
Skriv ut

Rekneskap og revisjon

Nyheter

Starte og drive bedrift

Skjema og tenester

Skjemanr.SkjemanamnTenesteeigar/etat
() Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
KRT-1001() Dokumentbasert tilsyn - Eigenmelding frå revisjonsselskap Finanstilsynet
KRT-1002() Dokumentbasert tilsyn - Eigenmelding frå revisor Finanstilsynet
KRT-1005() Eigenmelding for rekneskapsførarar Finanstilsynet
KRT-1004() Eigenmelding for rekneskapsførarselskap Finanstilsynet
() Firmaattest Brønnøysundregistrene
SKJEMA 3 Fordringer og gjeld overfor utlandet Statistisk sentralbyrå
KRT-1175() IKT-risiko Finanstilsynet
BR-1019 Konsernmelding Brønnøysundregistrene
() Kopi av årsregnskap Brønnøysundregistrene
KRT-1009() Kvartalsoppgåve for forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1011() Kvartalsoppgåve for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1008() Kvartalsoppgåve for verdipapirføretak Finanstilsynet
KRT-1021() Omsetningstall for revisjonsforetak Finanstilsynet
KRT-1012() Oppgåve for eigedomsmekling Finanstilsynet
() Pantattest Brønnøysundregistrene
LS-0001() Pliktig rekneskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjonar Lotteri- og stiftelsestilsynet
RA-0630() Pris på revisjonstjenester Statistisk sentralbyrå
() Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene
() Registerutskrift Brønnøysundregistrene
BR-1031() Registrering i Frivilligregisteret (Samordna registermelding) Brønnøysundregistrene
3050 Regnskapsskjema for pensjonsfond Finanstilsynet
3052/3051 Regnskapsskjema for private pensjonskasser Finanstilsynet
BR-1010() Samordna registermelding - registrering av nye og endring av eksisterande føretak og einingar Brønnøysundregistrene
() Stifting av aksjeselskap Brønnøysundregistrene
Undersøkelser om pris på regnskaps- og bokføringstjenester Statistisk sentralbyrå
SKJEMA 2 Verdipapirfond, årsregnskap Statistisk sentralbyrå
NVE-0008() Økonomisk og teknisk rapportering for innehavarar av omsetningskonsesjon for elektrisk kraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RR-0002() Årsrekneskap Brønnøysundregistrene
RR-0003() Årsrekneskap for bank og finans Brønnøysundregistrene
RR-0009() Årsrekneskap for frivilleg verksemd - foreiningar Brønnøysundregistrene
RR-0010() Årsrekneskap for ideelle organisasjoner med aktivitetsrekneskap Brønnøysundregistrene
RR-0005() Årsrekneskap for livsforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0004() Årsrekneskap for skadeforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0007() Årsrekneskap for verdipapirfond Brønnøysundregistrene
KRT-1015() Årsrekneskap med revisjonsmelding for verdipapirføretak og forvaltingsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
RR-0008() Årsrekneskap sett opp etter funksjon Brønnøysundregistrene
Publisert 20.02.2012