Hovedinnhold
Skriv ut

Rekneskap og revisjon

Nyheter

Starte og drive bedrift

Skjema og tenester

Skjemanr. Skjemanamn Tenesteeigar/etat
() Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
KRT-1001 () Dokumentbasert tilsyn - Eigenmelding frå revisjonsselskap Finanstilsynet
KRT-1002 () Dokumentbasert tilsyn - Eigenmelding frå revisor Finanstilsynet
KRT-1005 () Eigenmelding for rekneskapsførarar Finanstilsynet
KRT-1004 () Eigenmelding for rekneskapsførarselskap Finanstilsynet
() Firmaattest Brønnøysundregistrene
SKJEMA 3 Fordringer og gjeld overfor utlandet Statistisk sentralbyrå
KRT-1009 () Halvårsoppgåve for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere Finanstilsynet
KRT-1008 () Halvårsoppgåve for verdipapirføretak Finanstilsynet
KRT-1175 () IKT-risiko Finanstilsynet
BR-1019 Konsernmelding Brønnøysundregistrene
() Kopi av årsregnskap Brønnøysundregistrene
KRT-1011 () Kvartalsoppgåve for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1021 () Omsetningstall for revisjonsforetak Finanstilsynet
KRT-1012 () Oppgåve for eigedomsmekling Finanstilsynet
() Pantattest Brønnøysundregistrene
LT-R-001 () Pliktig rekneskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjonar Lotteri- og stiftelsestilsynet
RA-0630 () Pris på revisjonstjenester Statistisk sentralbyrå
() Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene
() Registerutskrift Brønnøysundregistrene
() Registrering i Frivilligregisteret (Samordna registermelding) Brønnøysundregistrene
3050 Regnskapsskjema for pensjonsfond Finanstilsynet
3052/3051 Regnskapsskjema for private pensjonskasser Finanstilsynet
BR-1010 () Samordna registermelding - registrering av nye og endring av eksisterande føretak og einingar Brønnøysundregistrene
() Stifting av aksjeselskap Brønnøysundregistrene
Undersøkelser om pris på regnskaps- og bokføringstjenester Statistisk sentralbyrå
SKJEMA 2 Verdipapirfond, årsregnskap Statistisk sentralbyrå
NVE-0008 () Økonomisk og teknisk rapportering for innehavarar av omsetningskonsesjon for elektrisk kraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RR-0002 () Årsrekneskap Brønnøysundregistrene
RR-0003 () Årsrekneskap for bank og finans Brønnøysundregistrene
RR-0009 () Årsrekneskap for frivilleg verksemd - foreiningar Brønnøysundregistrene
RR-0010 () Årsrekneskap for ideelle organisasjoner med aktivitetsrekneskap Brønnøysundregistrene
RR-0005 () Årsrekneskap for livsforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0004 () Årsrekneskap for skadeforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0007 () Årsrekneskap for verdipapirfond Brønnøysundregistrene
KRT-1015 () Årsrekneskap med revisjonsmelding for verdipapirføretak og forvaltingsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
RR-0008 () Årsrekneskap sett opp etter funksjon Brønnøysundregistrene
Publisert 20.02.2012