Hovedinnhold
Skriv ut

Utfyllar/Innsendar

Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne rollar:

 • Styrande reiar
 • Bustyrar
 • Daglig leiar/administrerande direktør
 • Deltakar DA/ANS
 • Forretningsførar
 • Innehavar
 • Komplementar
 • Kontaktperson i kommune
 • Nestleiar
 • Norsk representant for utanlandsk eining
 • Rekneskapsførar
 • Revisor
 • Revisorar registrert i revisorregisteret
 • Sameigarar
 • Styremedlem
 • Styret sin leiar

Rolla gir tilgang til følgjande tenester:

TenesteFylle utSignereLese
BF SLA Meldingstjeneste  x
Bostøtte: Rapportering av felleskostnadarx 
Eigenrapportering av utslippstalx 
KRT-1001 Revisjonsselskap si eigenmeldingxx
KRT-1002 Revisor si eigenmeldingxx
KRT-1003 Rapportering frå utstedarføretak ved Oslo Børsxx
KRT-1004 Rekneskapsselskapet si eigenmeldingxx
KRT-1005 Rekneskapsførarar si eigenmeldingxx
KRT-1006 Rapportering for føretak som driv inkassoverksemdxx
KRT-1007 Rapportering for føretak som driv forsikringsformidlingxx
KRT-1008 Kvartalsoppgåve for verdipapirføretakxx

KRT-1009 Kvartalsoppgåve for forvaltningsselskap for verdipapirfond

xx

KRT-1010 Revisorerklæring om klientmiddel for forsikringsformidlingsføretak

  
KRT-1011 Fondsinformasjon til kvartalsoppgåve KRT-1009xx
LT001-R Rekneskapsskjema for lotteriverdige organisasjonarxx
NB-0002 Valutahandelsstatistikkx 
NB-0003 Betalingsformidlingsstatistikkx 
RA-0628 Valutahandelsstatistikkx 
RA-0629 Betalingsformidlingsstatistikkx 
Rekneskapsskjema for lotteriverdige organisasjonarxx
RF-1037 Terminoppgåve for arbeidsgivaravgift og forskuddstrekkx 
RF-1049 Oppgjersblankett for private arbeidsgivararx 
RF-1062 Oppgjersblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjonx 

RF-1282 Opplysningar for utrekning av ny likningsverdi for boligeignedommar

x 
Skattekortoverføringx 
Søknad om varemerkeregistreringxx