Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad om sykepenger 

Kort om tenesta

I tiden framover vil stadig flere sykmeldte sende søknaden om sykepenger fra nav.no til NAV og/eller arbeidsgiveren. Den erstatter papirsykmeldingens del D. Arbeidsgiveren finner søknaden i meldingsboksen i Altinn der den ansatte er innmeldt gjennom A-ordningen.

Hvis søknaden er beregnet til innenfor arbeidsgiverperioden, går den bare til arbeidsgiveren.

Hvis søknaden er beregnet til utover arbeidsgiverperioden, går den til NAV, med kopi til arbeidsgiveren.

Hvis arbeidsgiveren har oppgitt at de ikke forskutterer lønn under sykdom for sin ansatte, går søknaden kun til NAV. 

Rett

Tjenesten krever at du logger inn på sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Tjenesten krever at du har en eller flere av følgende roller i enhetsregisteret:

  • daglig leder / administrerende direktør
  • styrets leder
  • innehaver
  • komplementar
  • deltaker med delt ansvar
  • deltaker med fullt ansvar
  • bestyrende reder
  • norsk representant for utenlandsk enhet
  • bostyrer

En av disse kan delegere tilgang til tjenesten «Søknad om sykepenger» til andre personer i virksomheten. Hvis de som får en slik tilgang samtidig har rollen «tilgangsstyring», kan de delegere tilgangen til tjenesten «Søknad om sykepenger» videre.

Du kan se om du har riktig rolle eller enkeltrettighet  ved å trykke  på fanen Profil, roller og rettigheter  og velge «Skjema og tjenester du har rettighet til».

 

Du kan lese mer om tjenesten her.

Lovheimel

Folketrygdloven kapittel 8

Skjema-/tenesteeigar

Faglig brukerstøtte

Tlf 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.