Hovedinnhold
Skriv ut

Sykmelding 

Kort om tenesta

I tiden framover vil stadig flere sykmeldte kunne logge inn på nav.no og finne sykmeldingen sin under «Ditt sykefravær». Her kan man se sykmeldingen og sende den til arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren finner sykmeldingen i meldingsboksen i Altinn der den ansatte er innmeldt gjennom A-ordningen. Foreløpig er det bare arbeidsgiverens del (del C) av sykmeldingen  som blir sendt elektronisk. Del D må fortsatt leveres på papir, som før.

Rett

Tjenesten krever at du logger inn på sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Tjenesten krever at du har en eller flere av følgende roller i enhetsregisteret:

  • daglig leder / administrerende direktør
  • styrets leder
  • innehaver
  • komplementar
  • deltaker med delt ansvar
  • deltaker med fullt ansvar
  • bestyrende reder
  • norsk representant for utenlandsk enhet
  • bostyrer

En av disse kan delegere tilgang til tjenesten «Sykmelding» til andre personer i virksomheten. Hvis de som får en slik tilgang samtidig har rollen «tilgangsstyring», kan de delegere tilgangen til tjenesten «Sykmelding» videre.

Du kan se om du har  riktig rolle eller enkeltrettighet  ved å trykke  på fanen Profil, roller og rettigheter  og velge «Skjema og tjenester du har rettighet til».

 

Du kan lese mer om tjenesten her.

Lovheimel

Folketrygdloven kapittel 8

Skjema-/tenesteeigar

Faglig brukerstøtte

Telefon: 55 55 33 36

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.