Hovedinnhold
Skriv ut

Signeringsoppgave for Samordnet registermelding (BR-1013)

Etter å ha fylt inn samordnet registermelding i Altinn, opprettes det en signeringsmelding som legges i «Til min behandling» i meldingsboksen til de som skal signere meldingen.

Kort om skjemaet

Signeringsoppgaven opprettes automatisk ved utfylling av Samordnet registermelding (også ved registrering i Frivillighetsregisteret) i Altinn.

Digital signatur

Samordnet registermelding (også registrering i Frivillighetsregisteret) i Altinn krever elektronisk signering av meldinger. Det betyr at de som skal skrive under på meldingen, må signere digitalt før meldingen kan sendes til Brønnøysundregistrene. Krav om digital signatur gjelder også erklæringer som ligger ved meldingen.

Det kreves at de som skal signere, gjør det personlig. Personlig signering av Samordnet registermelding kan ikke delegeres. For eksempel kan ikke en regnskapsfører signere på vegne av innehaver i et enkeltpersonforetak selv om regnskapsføreren har fått delegert roller i Altinn.

Kven skal levere

Hvem som skal signere registermeldingen, går fram av meldingen og kan variere fra organisasjonsform til organisasjonsform. Hver signerer får automatisk opprettet en signeringsoppgave i sin meldingsboks i Altinn. Meldingen blir ikke sendt til behandling før alle har signert. Mer om signering.