Hovedinnhold
Skriv ut

Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen (C-001)

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Virksomheter som håndterer eller skal håndtere farlige stoffer under brann- og eksplosjonsvernloven og som omfattes av Forskrift om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver skal betale en årlig avgift til delvis dekning av utgiftene ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Skjemaet blir sendt fra direktoratet til de foretak det gjelder.  

Kort om skjemaet

Formål

Etablere et grunnlag for å beregne avgifter

Kven skal levere

Virksomheter som driver anlegg for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra områder i sjøen.

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Årlig rapportering

Lovheimel

Les meir om lovheimel for oppgåvene i Oppgåveregisteret:

Lovheimel 1