Hovedinnhold
Skriv ut

Søknadsskjema landbaserte fiskeoppdrettsanlegg 

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Fiskeridirektoratet.

Kort om skjemaet

Formål

Forvaltningssammenheng. Statistikkformål.

Rett

Tillatelse til å drive med landbasert fiskeoppdrett

Hending som utløyser skjemaplikta

Søknad om om landbasert fiskeoppdrettsanlegg.

Kven skal levere

Fiskeoppdrett og klekkerier

Innlevering

Hendelsesstyrt rapportering

Lovheimel

Les meir om lovheimel for oppgåvene i Oppgåveregisteret:

Lovheimel 1