Hovedinnhold
Skriv ut

Søknadsskjema landbaserte fiskeoppdrettsanlegg 

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Fiskeridirektoratet.

Krav om vedlegg

Kvittering for betalt gebyr, eierstruktur, dokumentasjon av privatrettslig hjemmel, dokumentasjon av kompetanse, dokumentasjon av finansieringsplan, vannføringsstatistikk, vannforbruk, resipientundersøkelse, utskrift av strømmåling, opplysninger om regulering og/eller inngrep, konsekvensutredning, situasjonsplan, plantegning.

Kort om skjemaet

Formål

Forvaltningssammenheng. Statistikkformål.

Rett

Tillatelse til å drive med landbasert fiskeoppdrett

Hending som utløyser skjemaplikta

Søknad om om landbasert fiskeoppdrettsanlegg.

Kven skal levere

Fiskeoppdrett og klekkerier

Innlevering

Hendelsesstyrt rapportering

Lovheimel

Les meir om lovheimel for oppgåvene i Oppgåveregisteret:

Lovheimel 1