Hovedinnhold
Skriv ut

Innrapportering av personell og tilsyn ved vassdragsanlegg (NVE-0004)

Kor finn du skjemaet?

Gå til skjemautfylling ved å nytte lekkja under.

Opne skjema for elektronisk leveringInnrapportering av personell og tilsyn ved vassdragsanlegg

Kort om skjemaet

Innrapporteringa krev opplysning om leiar, VTAar og vikarierande VTAar ved vassdragsanlegg. I tillegg skal siste gjennomførte hovedtilsyn ved samtlege vassdragsinngrep i konsekvensklasse 1-4 meldast ved første års innrapportering.

Kven skal levere

Alle eigarar av vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1-4.

Krav til innsendar

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Energi, miljø og klima.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Inntil vidare fungerer også gamal rolle for tenesta (Tenester Noregs vassdrags- og energidirektorat).

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Årleg innrapportering, seinast innan 1. mars.

Lovheimel

Forskrift om sikkerhet i vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 2-10

Fagleg brukarstøtte

Kristoffer Skogseid
kmsk@nve.no
22 95 98 08

 

Dag Lindland
dkl@nve.no
22 95 92 70