Hovedinnhold
Skriv ut

Leveranse til annen våpenforhandler 

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Det eksisterer ikke et standardskjema for denne rapporteringen. Forhandler plikter å sende melding til politimesteren i det distrikt hvor han har forretningssted - jf. forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon kap. 11.

Kort om skjemaet

Formål

Å føre en oversikt over og kontroll med de autoriserte våpenhandleres kjøp og salg av ammunisjon og kontrollpliktige skytevåpen og våpendeler samt utlån av kontrollpliktige skytevåpen

Hending som utløyser skjemaplikta

Salg - Leveranse til annen våpenforhandler

Kven skal levere

Forhandlere av våpen, våpendeler og ammunisjon

Innlevering

Hendelsesstyrt rapportering

Lovheimel

Les meir om lovheimel for oppgåvene i Oppgåveregisteret:

Lovheimel 1

Skjema-/tenesteeigar

Sjå også

Emner