Hovedinnhold
Skriv ut

Mine krav og betalingar 

Mine krav og betalingar gir deg ei oversikt over gjeld, tilgodehavande og inn-/ utbetalingar mellom deg og skattoppkrevjaren.

Kort om skjemaet

Her vil du finne informasjon om:

  • alle inn- og utbetalingar mellom deg og skattemyndigheitene
  • alle krav som er mindre enn fire år gamle, samt eldre krav dersom dei framleis ikkje er betalte
  • betalingsdetaljar for krav og inn- og utbetalingar

Krav til innsendar

Privatpersonar har tilgang til tenesta på vegner av seg sjølv.

Rolla  Privatperson begrensa rettigheter gir tilgang til tenesta.

Skjema-/tenesteeigar

Fagleg brukarstøtte

Fagleg brukarstøtte svarer på spørsmål knytt til tenesta
Kontaktinformasjon

Altinn brukarservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.