Hovedinnhold
[Missing text /units/printerfriendlylink/printversion for nn-NO]

Søknad om midlertidig bruk av kjøretøy registrert på Svalbard  (RF-1334)

Skjemaet brukes hvis du skal søke om midlertidig bruk av kjøretøy  som er registrert på Svalbard.

Kort om skjemaet


Hvis du er fastboende på Svalbard og skal på ferie til Norge, må du søke om tillatelse til å bruke kjøretøyet. Du kan få innvilget kjøretillatelse for inntil tre måneder pr. kalenderår.  Du må søke om kjøretillatelse før du tar med bilen til Norge

[Missing text /units/formpage/right for nn-NO]

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Privatperson begrensede rettigheter, Begrenset signeringsrettighet,Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

 

 

Innlevering

[Missing text /units/formpage/send for nn-NO]: [Missing text /units/formpage/period for nn-NO]

[Missing text /forms/FormOwner for nn-NO]

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling skjema.

Kontaktinformasjon

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.