Hovedinnhold
Skriv ut

Godkjenning som trafikkskole 

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikkje eit elektronisk Altinn-skjema. Du finn skjemaet på nettsida til Statens vegvesen.

Kort om skjemaet

Kriterium/vilkår:

Det blir stilt  krav til registrering i Føretaksregisteret før løyve blir gjeve.

Rett

Godkjenning gjev rett til å drive trafikkskole.

Innlevering

Søknad om godkjenning blir sendt regionvegkontoret i den regionen kor skolen skal etablerast.

Lovheimel

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklova § 27.

FOR 2004-10-01 nr 1339: Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. § 5-2.