Hovedinnhold
Skriv ut

Endring i realkapital for livs- og skadeforsikring (RAPPORT 35)

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Innhente data over balanser, resultatregnskap samt særlige anvendbare data vedrørende forsikringsselskapenes drift og inntjening, forpliktelser og inntekter. Data nyttes til tilsyn, statistikk og analyse hos Finanstilsynet, Norges Bank, Norges Forsikringsforbund og Statistisk sentralbyrå.

Kven skal levere

Livs- og skadeforsikringsselskap

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Årlig rapportering

Lovheimel

Les meir om lovheimel for oppgåvene i Oppgåveregisteret:

Lovheimel 1

Skjema-/tenesteeigar

Sjå også

Emner