Hovedinnhold
Skriv ut

Kvartalsvis investeringsstatistikk for oljevirksomheten/Oljeboring mv (RA-0382-M)

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Opplysningene inngår i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, og danner også grunnlaget for prognoser om investeringsnivået som inngår i SSBs analyser av konjunkturutviklingen. Brukes også av bl.a. Finansdepartementet og Nærings- og energidepartementet.

Kven skal levere

Gjelder foretak som driver med oljeboring på kontraktsbasis.

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Kvartalsvis rapportering

Lovheimel

Les meir om lovheimel for oppgåvene i Oppgåveregisteret:

Lovheimel 1

Skjema-/tenesteeigar

Sjå også

Emner