Hovedinnhold
Skriv ut

Statistikk for oljevirksomhet. Rettighetshavers virksomhet (K) (RA-0273)

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Gi opplysninger om driftskostnader, avgifter, sysselsetting m.m. Tallene brukes av nasjonalregnskapet og av eksterne brukere.

Kven skal levere

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel som ikke har operatøransvar.

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Årlig rapportering

Lovheimel

Les meir om lovheimel for oppgåvene i Oppgåveregisteret:

Lovheimel 1

Skjema-/tenesteeigar

Sjå også

Emner