Hovedinnhold
Skriv ut

Statistikk for oljevirksomheten L2 (RA-1407-2)

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Gi opplysninger om driftskostnader, avgifter, sysselsetting m.m. Tallene brukes av nasjonalregnskapet og av eksterne brukere.

Kven skal levere

Foretak innen rørtransport (transport av olje og gass i hovedledningssystemet fra utvinningssted via terminal)

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Årlig rapportering

Lovheimel

Les meir om lovheimel for oppgåvene i Oppgåveregisteret:

Lovheimel 1

Skjema-/tenesteeigar

Sjå også

Emner