Hovedinnhold
Skriv ut

Undersøkelser om pris på regnskaps- og bokføringstjenester  

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Innhente priser på aktuelle tjenester for føring i nasjonalregnskaet

Kven skal levere

Utvalg av bedrifter innen regnskap og bokføring.

Innlevering

Innen 6 uker.

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Kvartalsvis rapportering

Lovheimel

Les meir om lovheimel for oppgåvene i Oppgåveregisteret:

Lovheimel 1

Skjema-/tenesteeigar

Sjå også

Emner