Hovedinnhold
Skriv ut

Rapportering om valutahandel (RA-0628)

Kor finn du skjemaet?

Gå til skjemautfylling ved å følge lenkja under

Kort om skjemaet

Oppgåveplikta går fram av skjema RA-0628, Valutahandelsstatistikk med XML/SDV-vedlegg. Innhaldet i vedlegget er meldt til rapportørane i kravspesifikasjonen – sjå nettsidene til Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå samlar inn data til Norges Banks valutahandelsstatistikk, og gjev ei oversikt over aktiviteten i valutamarknaden mot norske kroner.

Innrapporteringa er basert på omsetningsdata for kjøp og sal av NOK mot andre valutaer frå dei største bankane i valutamarknaden.

Kven skal levere

Eit utval større bankar som har omsetning i NOK mot andre valutaer.

Krav til innsendar

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/Innsendar.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Innrapportering skjer på dagleg basis.

Innleveringsfrist

Seinast ved utløpet av etterfølgjande arbeidsdag.

Skjema-/tenesteeigar

Fagleg brukarstøtte

Fagleg brukarstøtte svarer på spørsmål knytte til utfylling av skjemaet.

 

Send e-post til Valutahandel@ssb.no
eller
Kontaktpersoner 

Anders Haglund, tel 62 88 51 42 

Ida Skogvoll, tel 62 88 51 40

Ann-Kristin Hansson, tel 62 88 51 23 

Coen Hendriks, tel 62 88 52 49 

Arne- Gunnar Holmen, tel 62 88 55 05 


 

 


For andre spørsmål – sjå Altinn brukarservice