Hovedinnhold
Skriv ut

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er et statlig organ med to underliggende fagtilsyn: Lotteritilsynet skal forvalte og kontrollere private lotterier og statlige pengespill. Stiftelsestilsynet har ansvaret for tilsyn og kontroll av alle stiftelser i Norge etter Stiftelsesloven.

Tilsynet administrerer også ordningen med momskompensasjon til frivillige organisasjoner.

På Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider finner du blant annet oversikt over godkjente aktører i lotterimarkedet og regelverk og informasjon om registrering av stiftelser. Du finner også generell informasjon om momskompensasjonsordningen.

Skjema og tenester

Skjemanr.SkjemanamnTenesteeigar/etat
LS-0001() Pliktig rekneskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjonar Lotteri- og stiftelsestilsynet
LS-0003() Rapporteringsskjema Lotteri- og stiftelsestilsynet
LS-0002() Søknadsskjema Lotteri- og stiftelsestilsynet
Publisert 18.07.2007