Hovedinnhold
Skriv ut

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er et statlig organ med to underliggende fagtilsyn: Lotteritilsynet skal forvalte og kontrollere private lotterier og statlige pengespill. Stiftelsestilsynet har ansvaret for tilsyn og kontroll av alle stiftelser i Norge etter Stiftelsesloven.

Tilsynet administrerer også ordningen med momskompensasjon til frivillige organisasjoner.

På Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider finner du blant annet oversikt over godkjente aktører i lotterimarkedet og regelverk og informasjon om registrering av stiftelser. Du finner også generell informasjon om momskompensasjonsordningen.

Skjema og tenester

Skjemanr. Skjemanamn Tenesteeigar/etat
LT-R-001 () Pliktig rekneskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjonar Lotteri- og stiftelsestilsynet
LS-0003 () Rapporteringsskjema Lotteri- og stiftelsestilsynet
LS-0002 () Søknadsskjema Lotteri- og stiftelsestilsynet
Publisert 18.07.2007