Hovedinnhold
Skriv ut

Patentstyret

Patentstyret skal hjelpe norsk næringsliv å styrke virksomheten sin gjennom kunnskap om industrielle rettigheter - slik at bedriftene vil sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet. Patentstyret er en medspiller for sine kunder ved å beskytte deres oppfinnelser, varemerker og produktdesign ved patent eller registrering (industrielt rettsvern).

På Patentstyrets nettsider finner du blant annet en «Nybegynnerguide» om hvordan du sikrer rettighetene til din egen idé, i tillegg til grundig informasjon om beskyttelse av patent, varemerke og design. Du kan også gjøre oppslag i Patentstyrets databaser over norske søknader og rettigheter i design-, patent- og varemerkeregistrene.

Skjema og tenester

Skjemanr.SkjemanamnTenesteeigar/etat
PS-404() Bestilling av forundersøking Patentstyret
PS-002() Korrespondanse til Patentstyret Patentstyret
PS-104() Ny publisering av EP-søknad og validering av EP-patent Patentstyret
() Patentstyrets meldingstjeneste Patentstyret
PS-301() Søknad om designregistrering Patentstyret
PS-101() Søknad om patent Patentstyret
PS-201() Søknad om varemerkeregistrering Patentstyret
Publisert 18.07.2007