Hovedinnhold
Skriv ut

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) er det sentrale organet for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk. Etter statistikkloven må foretakene gi de opplysningene om arten og omfanget av virksomheten som SSB finner nødvendig. Statistikken er viktig for allmennheten, myndighetene og næringslivet selv. Mange statistikkskjemaer bygger på internasjonalt samarbeid som pålegger Norge å levere tabeller som kan sammenlignes med andre land.

Så langt det er mulig henter SSB opplysninger som enheten allerede har gitt, fra registre i andre etater. Norge er blant de aller fremste når det gjelder å bruke offentlige registre til statistikk. Når det likevel må sendes særskilt skjema, går det i mange tilfeller bare til et utvalg av enhetene i den kategorien som skal kartlegges.

På Statistisk sentralbyrås nettsider finner du mye av statistikken, og altså resultatet av det arbeidet virksomheten din er med på ved å fylle ut skjema. Her kan du også følge med på utviklingen i konsumprisindeksen, og for eksempel regne om verdien av kronebeløp mellom to tidspunkter.

Skjema og tenester

Skjemanr. Skjemanamn Tenesteeigar/etat
RA-0595 () Ambulansetenesten Statistisk sentralbyrå
A01 () A-melding Etatenes fellesforvaltning
A06 () A-melding - bestill avstemmingsinformasjon Etatenes fellesforvaltning
A02 () A-melding - innsending frå system Etatenes fellesforvaltning
Andre SSB-skjema Statistisk sentralbyrå
RA-0607 Antall ansatte i ulike datakonsulentkategorier Statistisk sentralbyrå
RA-0352 () Arbeidskraftskostnader Statistisk sentralbyrå
RA-0730 () Av Skjema 32, konsolidert kvartalsbalanse, BIS Statistisk sentralbyrå
RA-0649 () Avfall frå tenesteytande næringar Statistisk sentralbyrå
RA-0524 () Avfall i industri, kraft-, drikkevatn- og renovasjonsverksemd Statistisk sentralbyrå
RA-0478 Avfallshåndtering Statistisk sentralbyrå
RA-0699 () Avledet balanse med utvidede statistiske kjennetegn (Rapport 60) Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 60 Avledet årsbalanse med utvidede statistiske kjennetegn Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 60 Balanseutdrag med utvidete statistiske kjennetegn for livs-/skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0520 Behandling av farlig avfall Statistisk sentralbyrå
Beskrivelse av databehovet til Internett-måling Statistisk sentralbyrå
RA-0629 () Betalingsformidlingsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Betalingssatser for barnehageplass Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 46 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 47 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
Bruk av brensel i privat tjenesteyting og offentlig forvaltning Statistisk sentralbyrå
RA-0419 () Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i næringslivet 2016 Statistisk sentralbyrå
RA-0307 Campingstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0724 () Dataoverføring av lønnsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0337 Disponering av olje- og gassinnretninger/nedstengning av felt Statistisk sentralbyrå
RA-0482 () Elektrisitetsprisar i engrosmarknaden Statistisk sentralbyrå
RA-0483 () Elektrisitetsprisar i sluttbrukarmarknaden Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 50 Endelig superbalanse (år) Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 35 Endring i realkapital Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 35 Endring i realkapital for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
Energistatistikk (kvartal) Statistisk sentralbyrå
Engroskraft omsetning Statistisk sentralbyrå
RA-0735 () Fellesrapportering månedlig detaljomsetning Statistisk sentralbyrå
RA-0428 Finansielle holdingselskaper Statistisk sentralbyrå
RA-0604 () Finansiering av politiske parti Statistisk sentralbyrå
RA-0232 () Fjernvarme- og fjernkjølstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0647 () Flybevegelse på lufthamn Statistisk sentralbyrå
SKJEMA 34 Fordringer og gjeld etter land og valuta Statistisk sentralbyrå
SKJEMA 3 Fordringer og gjeld overfor utlandet Statistisk sentralbyrå
A05 () Forenkla a-melding for velgjerande eller allmennyttig organisasjon Etatenes fellesforvaltning
RA-0690 () Forsikringstransaksjoner Statistisk sentralbyrå
RA-0485 () Godstransport med norske lastebilar Statistisk sentralbyrå
RA-0529 Godstransport på veg - kvartalvis prisindeks Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 38 Grenseoverskridende handel og filialrapportering for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0571 () Hagebruksundersøkinga Statistisk sentralbyrå
Havnestatistikk store havner Statistisk sentralbyrå
RA-0438 Havnestatistikk, små havner Statistisk sentralbyrå
RA-0297 Hotellstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0459 Husholdningsavfall Statistisk sentralbyrå
RA-0366 Hyttegrendstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0365 Hyttestatistikk (overnattingsstatistikk for private hytter) Statistisk sentralbyrå
Industristatistikk Produksjonsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0537 Industristatistikk. Strukturstatistikk - tilleggsopplysninger bergverk Statistisk sentralbyrå
RA-1157 Industristatistikk. Strukturstatistikk. A Statistisk sentralbyrå
RA-1158 Industristatistikk. Strukturstatistikk. H Statistisk sentralbyrå
RA-1101 Industristatistikk. Strukturstatistikk. I1 Statistisk sentralbyrå
RA-1102 Industristatistikk. Strukturstatistikk. I2 Statistisk sentralbyrå
() Innfin-Avleidd balanse Statistisk sentralbyrå
() Innfinn-balanse Statistisk sentralbyrå
() Innfinn-resultat Statistisk sentralbyrå
() Innfin-Tilleggsspesifikasjonar Statistisk sentralbyrå
() Innfin-Vedlegg Statistisk sentralbyrå
RA-0589 Inntekter fra fasttelefonitjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0591 Inntekter fra IP-telefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0590 Inntekter fra mobiltelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0452 Institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge Statistisk sentralbyrå
RA-0451 Institusjoner i psykisk helsevern for voksne Statistisk sentralbyrå
RA-0652 () Internettmålingen Statistisk sentralbyrå
RA-0638 () Investeringar i utlandet Statistisk sentralbyrå
RA-0759 () Kollektivtransport - fylke kvartal Statistisk sentralbyrå
RA-0758 () Kollektivtransport – fylke år Statistisk sentralbyrå
RA-0764 () Kollektivtransport - passasjerbåt kvartal Statistisk sentralbyrå
RA-0761 () Kollektivtransport - passasjerbåt år Statistisk sentralbyrå
RA-0762 () Kollektivtransport - T-bane / trikk år Statistisk sentralbyrå
RA-0763 () Kollektivtransport buss – kontrakt med fylke kvartal Statistisk sentralbyrå
RA-0760 () Kollektivtransport buss - kontrakt med fylke år Statistisk sentralbyrå
RA-0772 () Kollektivtransport -buss kommersiell køyring kvartal Statistisk sentralbyrå
RA-0771 () Kollektivtransport -buss kommersiell køyring år Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 32 Konsoliderte internasjonale fordringer etter løpetid, land og sektor Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 10 Kvartalsbalanse for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0695 () Kvartalsresultatregnskap (Rapport 21) Statistisk sentralbyrå
RA-0627 () Kvartalsvis fondsinformasjon frå fondsforvaltningsselskap Statistisk sentralbyrå
RA-0382-M Kvartalsvis investeringsstatistikk for oljevirksomheten/Oljeboring mv Statistisk sentralbyrå
RA-0493 Kvartalsvis undersøkelse om posttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0707 () Kvartalsvise investeringer for detaljhandel Statistisk sentralbyrå
RA-0745 () Landbruksundersøkinga 2015 Statistisk sentralbyrå
RA-0374-B Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: chassis Statistisk sentralbyrå
RA-0374-D Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: forsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0374-C Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: påbygg Statistisk sentralbyrå
RA-0374-A Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: reparasjon og service Statistisk sentralbyrå
RA-0678 () Ledige stillingar Statistisk sentralbyrå
RA-0500 () Lønsstatistikk Statistisk sentralbyrå
A04 () Melding om lønna arbeid i heimen Etatenes fellesforvaltning
A08 () Mine inntekter og arbeidsforhold - bestilling Etatenes fellesforvaltning
RA-0627-B () Månadleg depotinformasjon frå verdipapirføretak Statistisk sentralbyrå
RA-0374-E Månedlig lastebilkostnadsindeks. Priser på lastebildekk Statistisk sentralbyrå
RA-0187 () Månedlig omsetning for detaljhandel Statistisk sentralbyrå
RA-0531 Månedlig omsetningsstatistikk for bensinstasjoner Statistisk sentralbyrå
RA-2900 Månedlig prisstatistikk ved salg til norsk marked, import og eksport Statistisk sentralbyrå
RA-0693 () Månedsbalanse (Rapport 10) Statistisk sentralbyrå
RA-0386 Månedsoppgave over materialpriser til byggekostnadsindeksen Statistisk sentralbyrå
RA-0425 Næringsoppgave SSB Statistisk sentralbyrå
RA-0657 Næringsundersøkelsen for Svalbard Statistisk sentralbyrå
RA-0375 Omsetningsoppgave Statistisk sentralbyrå
RA-0239 Oppgave over omsatte kontor- og forretningseiendommer Statistisk sentralbyrå
RA-0334 Oppgave over produksjon og omsetning Statistisk sentralbyrå
RA-0335 Oppgave over produksjon og omsetning Statistisk sentralbyrå
RA-0299 () Opplysningar om standard og pris på nye einebustader Statistisk sentralbyrå
RA-0439 Opplysninger om energi brukt som råstoff (år) og lager av kull og koks Statistisk sentralbyrå
RA-0439-E1 Opplysninger om energibruken i bedriften (E1) Statistisk sentralbyrå
RA-0439-E2 Opplysninger om energibruken i bedriften (E2) Statistisk sentralbyrå
RA-0439-T Opplysninger om forbruk og lager av råstoff Statistisk sentralbyrå
Oppstillingsplan årsregnskap for filialer av utenlandske livsforsikringsselskaper i Norge Statistisk sentralbyrå
Oppstillingsplan årsregnskap for filialer av utenlandske skadeforsikringsselskaper i Norge Statistisk sentralbyrå
RA-0331 () Ordretilgang og -behaldning Statistisk sentralbyrå
RA-1506 () Ordretilgang og -reserve i bygg og anlegg Statistisk sentralbyrå
RA-0645 () Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (PORT) Finanstilsynet
RA-0659 () Plantevernmiddel i veksthus Statistisk sentralbyrå
RA-0433 () Potet- og grovfôravlingar Statistisk sentralbyrå
RA-0358 () Pris på arkitekttenester Statistisk sentralbyrå
RA-0620 () Pris på bedriftsrådgivning Statistisk sentralbyrå
RA-0663 () Pris på ingeniørtenester innanfor bygg- og anleggsverksemd Statistisk sentralbyrå
RA-0554 () Pris på juridisk tenesteyting Statistisk sentralbyrå
RA-0612 () Pris på lagring Statistisk sentralbyrå
RA-0725 () Pris på reknskap og bokføringstenester Statistisk sentralbyrå
RA-0630 () Pris på revisjonstjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0634 () Pris på utarbeiding av reklame Statistisk sentralbyrå
RA-0484 Prisar på varer og tenester til privatpersonar - Konsumprisindeksen Statistisk sentralbyrå
RA-0608 Priser for datakonsulenttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0530 () Priser på byggevarer til bolig Statistisk sentralbyrå
RA-0519 () Priser på engrosvarer Statistisk sentralbyrå
RA-0586 Priser på fasttelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA0605-1/2 Priser på godstransport til sjøs Statistisk sentralbyrå
RA-0588 Priser på IP-telefonitjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0530-KV () Priser på materialer til anleggsarbeid Statistisk sentralbyrå
RA-0587 Priser på mobiltelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0640 () Priser på tannlegetjenester (konsumprisindeksen) Statistisk sentralbyrå
RA-0656 Prisindeks for laste- og lossetjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0701 () Prisindeks for nye fleirbustader Statistisk sentralbyrå
RA-0613-1 () Prisopplysninger for lufttransport med passasjerer Statistisk sentralbyrå
RA-0530 Prisopplysninger til byggekostnadsindeksene Statistisk sentralbyrå
RA-0662 () Rapportering av bygge- og anleggsavfall Statistisk sentralbyrå
Rapportering av depotinformasjon Statistisk sentralbyrå
Rapportering av fondsinformasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0551 () Rapportering av kortdata til Statistisk sentralbyrå og Noregs Bank Statistisk sentralbyrå
Rapportering fra fjernundervisningsinstitusjon Statistisk sentralbyrå
Rapportering fra studieforbund Statistisk sentralbyrå
Rapportering Norsk forbund for fjernundervisning Statistisk sentralbyrå
RA-0628 () Rapportering om valutahandel Statistisk sentralbyrå
RA-0603-1 Regnskapsundersøkelse for private utdanningsinstitusjoner Statistisk sentralbyrå
RA-0592 Rusmiddelinstitusjoner i spesialhelsetjenesten Statistisk sentralbyrå
Salg av kraft til sluttbrukere Statistisk sentralbyrå
RA-0731 () Skjema 34,kvartalsbalanse, BIS Statistisk sentralbyrå
RA-0182 () Skjema for føring av eigenmeldt sjukefråvær Statistisk sentralbyrå
RA-0394 Somatiske institusjoner innen spesialisthelsetjenesten, eksklusiv sykehus Statistisk sentralbyrå
RA-0391 Somatiske sykehus Statistisk sentralbyrå
RA-0426 Spesifikasjon av balanseposter. Regnskapsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0688 () Statens sentrale tjenestemannsregister Statistisk sentralbyrå
RA-0125 Statistikk for oljevirksomhet (år). Felt i drift (D) Statistisk sentralbyrå
RA-0124 Statistikk for oljevirksomhet (år). Hjelpevirksomhet (H) Statistisk sentralbyrå
RA-0292 Statistikk for oljevirksomhet (år). Rørledning i drift (R) Statistisk sentralbyrå
RA-0308 Statistikk for oljevirksomhet (år). Terminal i drift (O) Statistisk sentralbyrå
RA-0258-I Statistikk for oljevirksomhet. Felt i drift Statistisk sentralbyrå
RA-0140-U Statistikk for oljevirksomhet. Feltutbygging Statistisk sentralbyrå
RA-0188 Statistikk for oljevirksomhet. Landvirksomhet (B) Statistisk sentralbyrå
RA-0116-L Statistikk for oljevirksomhet. Leting Statistisk sentralbyrå
RA-0273 Statistikk for oljevirksomhet. Rettighetshavers virksomhet (K) Statistisk sentralbyrå
RA-0258-A Statistikk for oljevirksomhet. Rørtransportsystemer i drift Statistisk sentralbyrå
RA-0140-R Statistikk for oljevirksomhet. Rørutbygging Statistisk sentralbyrå
RA-0259-T Statistikk for oljevirksomhet. Terminal Statistisk sentralbyrå
RA-1407-1 Statistikk for oljevirksomheten L1 Statistisk sentralbyrå
RA-1407-2 Statistikk for oljevirksomheten L2 Statistisk sentralbyrå
RA-1407-3 Statistikk for oljevirksomheten L3 Statistisk sentralbyrå
RA-0600 Strukturundersøkelse Statistisk sentralbyrå
RA-1403 Strukturundersøkelse for bygge- og anleggsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0351-1 Strukturundersøkelse for hotell og restaurantvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0351-11 Strukturundersøkelse for posttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0351-14 Strukturundersøkelse for radio og fjernsyn Statistisk sentralbyrå
RA-0351-10 Strukturundersøkelse for reisebyrå og turistvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0503-1 Strukturundersøkelse for samferdsel og reiseliv Statistisk sentralbyrå
RA-0351-13 Strukturundersøkelse for telekommunikasjoner Statistisk sentralbyrå
RA-0255 Strukturundersøkelse for tjenesteytende næringer Statistisk sentralbyrå
RA-0512 Strukturundersøkelse for tjenesteytende næringer Statistisk sentralbyrå
RA-0351-2 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0351-3 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0351-6 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0351-5 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0481 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0563 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon tillegg næring 72 Statistisk sentralbyrå
RA-0255-4 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer formidler av arbeidskraft 74.5 Statistisk sentralbyrå
RA-0255-8 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer NACE 74.2 arkitekt Statistisk sentralbyrå
RA-0255-5 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer til NACE 74.12 og 74.14 Statistisk sentralbyrå
RA-0255-2 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer tillegg annonse og reklame Statistisk sentralbyrå
RA-0255-6 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer tillegg juridisk tjenesteyting Statistisk sentralbyrå
RA-0255-3 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer tillegg NACE 74.13 markedsundersøkelse Statistisk sentralbyrå
RA-0255-7 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer tillegg teknisk prøving Statistisk sentralbyrå
RA-0174-1 Strukturundersøkelse varehandel Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 10 Superbalansen (måned) Statistisk sentralbyrå
RA-0253 Tillegg til alminnelig næringsoppgave. Rettighetshavere oljeutvinning m.m. Statistisk sentralbyrå
RA-0694 () Tilleggsskjema til månedsbalanse (Rapport 11) Statistisk sentralbyrå
RA-0698 () Tilleggsspesifikasjon årsrapportering (Rapport51) Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 11 Tilleggsspesifikasjoner - månedsrapport Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 11 Tilleggsspesifikasjoner til kvartalsrapporteringen for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 51 Tilleggsspesifikasjoner til kvartalsrapporteringen for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 51 Tilleggsspesifikasjoner til årsbalansen Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 51 Tilleggsspesifikasjoner til årsrapporteringen for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT51 Tilleggsspesifikasjoner til årsrapporteringen for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0677 () Timepris på reparasjon og vedlikehald av skip ved norske verft Statistisk sentralbyrå
RA-0324 () Timeverk i bygg og anlegg Statistisk sentralbyrå
RA-0631 Transport med små godsbiler Statistisk sentralbyrå
Undersøkelse av priser til ref.forb. Pris elektrisk kraft, mindre enn 10 MW effektbeh Statistisk sentralbyrå
Undersøkelse av referansepriser - Pris på elektrisk kraft, mer enn 10 MW effektbeh Statistisk sentralbyrå
RA-0555-3 Undersøkelse for pris for rengjøringsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0479 () Undersøkelse om forskning og utvikling Statistisk sentralbyrå
RA-0555-2 Undersøkelse om pris for rengjøringsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0557B Undersøkelse om pris på bilutleie Statistisk sentralbyrå
RA-0635 Undersøkelse om pris på reklameformidlingsprodukter Statistisk sentralbyrå
RA-0555-1 Undersøkelse om pris på rengjøringstjenester Statistisk sentralbyrå
Undersøkelser om pris på regnskaps- og bokføringstjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0293 () Undersøking om driftsinntekter Statistisk sentralbyrå
RA-0597 () Undersøking om drosjetransport Statistisk sentralbyrå
RA-0532 () Utanriksøkonomi Statistisk sentralbyrå
RA-0593 Utdrag resultatregnskap for private institusjoner innen spesialhelsetjenesten Statistisk sentralbyrå
Utenrikshandel. Eksport av tørrgass Statistisk sentralbyrå
RA-0041 Utenrikshandelstatistikk. Import av skip Statistisk sentralbyrå
RA-0040 Utenrikshandelstatistikk. Utførsel av skip Statistisk sentralbyrå
RA-1601 () Utførte og planlagde investeringar Statistisk sentralbyrå
RA-0720 () Valgkampbidrag 2015 Statistisk sentralbyrå
RA-0174-2 Varehandelsstatistikk- Omsetning etter varegruppe Statistisk sentralbyrå
RA-0744 () Varestraumundersøkinga 2014 Statistisk sentralbyrå
RA-1130 () Vareundersøking for industrien Statistisk sentralbyrå
RA-0618 Veksthus og planteskoletelling Statistisk sentralbyrå
SKJEMA 2 Verdipapirfond, årsregnskap Statistisk sentralbyrå
RA-0429 Verdipapirforetak Statistisk sentralbyrå
RA-0613-2 () Volumopplysninger for lufttransport med passasjerer Statistisk sentralbyrå
RA-0721 () Årleg rekneskapsinformasjon frå verdipapirfond Statistisk sentralbyrå
RA-0697 () Årsbalanse (Rapport 50) Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 50 Årsbalanse for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
SKJEMA 1 Årsbalanse med tilleggsspesifikasjoner Statistisk sentralbyrå
RA-0691 () Årsrapportering FORT (Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering) Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 20 Årsresultat for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 20 Årsresultat for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0696 () Årsresultatregnskap (Rapport 20) Statistisk sentralbyrå
Publisert 02.07.2007