Hovedinnhold
Skriv ut

Tolldirektoratet

Skjema og tenester

Skjemanr. Skjemanamn Tenesteeigar/etat
RAPP 102 Andre systemer for overføring av penger til/fra Norge Tolldirektoratet
() Avgiftsoppgåve - Særavgifter Tolldirektoratet
RD-0044 Besetningsdeklarasjon Tolldirektoratet
() Elektronisk kontoutskrift tollkreditt Tolldirektoratet
RG-0163 Enkel garantierklæring Tolldirektoratet
RD-0043 Fartøysdeklarasjon Tolldirektoratet
RD-0040 Forhåndsmelding om fartøysanløp Tolldirektoratet
RD-0023 Grensepasseringsattest Tolldirektoratet
RD-0018 Innførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet Tolldirektoratet
RAPP 201 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig inngående trafikk Tolldirektoratet
RAPP 301 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig utgående trafikk Tolldirektoratet
RAPP 202 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig inngående trafikk pr. kortnummer Tolldirektoratet
RAPP 303 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. brukersted Tolldirektoratet
RAPP 302 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. kortnummer Tolldirektoratet
RD-0042 Lastedeklarasjon Tolldirektoratet
RD-0039 Lasteliste Tolldirektoratet
RAPP 101 Overføring av betalingsmidler gjennom bank Tolldirektoratet
RD-0041 Proviantdeklarasjon Tolldirektoratet
RD-0026 Skjema for deklarering av sedler og mynter Tolldirektoratet
RD-0009 () Søknad om bindende klassifiseringsuttalelse (BKU) i henhold til gjeldende tolltariff Tolldirektoratet
RD-0002 Søknad om kompensasjon for toll og avgifter på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann Tolldirektoratet
RD-0011 Søknad om registrering som avgiftspliktig virksomhet for engangsavgift Tolldirektoratet
RD-0006 Tollverdierklæring Tolldirektoratet
RD-0016 Transitteringsdeklarasjon Enhetsdokumentet Tolldirektoratet
RG-0162 Universalgarantierklæring Tolldirektoratet
RD-0018 Utførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet Tolldirektoratet
RAPP 103 Valutaveksling Tolldirektoratet
Publisert 02.07.2007