Hovedinnhold
Skriv ut

Toll- og avgiftsdirektoratet

Skjema og tenester

Skjemanr.SkjemanamnTenesteeigar/etat
RAPP 102 Andre systemer for overføring av penger til/fra Norge Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0007() Avgiftsoppgåve - Særavgifter Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0044 Besetningsdeklarasjon Toll- og avgiftsdirektoratet
() Elektronisk kontoutskrift tollkreditt Toll- og avgiftsdirektoratet
RG-0163 Enkel garantierklæring Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0043 Fartøysdeklarasjon Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0040 Forhåndsmelding om fartøysanløp Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0023 Grensepasseringsattest Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0018 Innførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 201 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig inngående trafikk Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 301 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig utgående trafikk Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 202 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig inngående trafikk pr. kortnummer Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 303 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. brukersted Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 302 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. kortnummer Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0042 Lastedeklarasjon Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0039 Lasteliste Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 101 Overføring av betalingsmidler gjennom bank Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0041 Proviantdeklarasjon Toll- og avgiftsdirektoratet
Registrering av verksemd for produksjon, innførsel og engrossal av alkoholhaldig drikk Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0026 Skjema for deklarering av sedler og mynter Toll- og avgiftsdirektoratet
Søknad om dagsoppgjer Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0002 Søknad om kompensasjon for toll og avgifter på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0011 Søknad om registrering som avgiftspliktig virksomhet for engangsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0033 Søknad om tollkreditt Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0006 Tollverdierklæring Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0016 Transitteringsdeklarasjon Enhetsdokumentet Toll- og avgiftsdirektoratet
RG-0162 Universalgarantierklæring Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0018 Utførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 103 Valutaveksling Toll- og avgiftsdirektoratet
Publisert 02.07.2007