Hovedinnhold
Skriv ut

Korleis skal organisasjonsforma framgå?

Kundar og leverandørar skal kunne sjå av namnet kva slags ansvarstilhøve som gjeld hos den dei handlar med. Derfor blir det stilt klare krav til korleis organisasjonsforma skal framgå:

  • Enkeltpersonføretak skal alltid innehalde eigar sitt slektsnamn
  • Ansvarleg selskap skal innehalde bokstavane ANS eller orda «ansvarleg selskap»
  • Ansvarleg selskap med delt ansvar, skal innehalde bokstavane DA eller orda «delt ansvar»
  • Aksjeselskap skal ha bokstavane AS eller ordet «aksjeselskap»
  • Allmennaksjeselskap skal ha bokstavane ASA eller nemninga «allmennaksjeselskap» Samvirkeføretak skal ha bokstavane SA eller ordet samvirkeføretak

Dei fleste andre organisasjonsformane har eigne krav til kva for føretaksnemning som må gå fram av namnet, jf. føretaksnamnelova § 2-2.

Se også

Siste endring på denne sida: 25.11.2013

Del på: