Hovedinnhold
Skriv ut

Oppstart og registrering

 Når planane er på plass for den nye verksemda, og du har bestemt deg for korleis ho skal vere organisert, er tida komen for ein del formelle registreringar. Dei store offentlege registra samarbeider slik at du berre treng å gi opp dei viktigaste opplysningane ein gong. Men du må melde frå spesielt dersom verksemda blir mva-pliktig eller du skal tilsetje arbeidstakarar.

Du må også ta stilling til om du skal engasjere ein rekneskapsførar og/eller ein revisor. Det er ikkje eit formelt krav om at du må ha rekneskapsførar, men det er i mange tilfelle krav om revisor.

Dessutan bør du setje deg inn i ein del andre krav og moglegheiter som er med på å gi ein god start for den nye bedrifta. Gjer du det riktig første gongen, sparer du mykje arbeid seinare.

Se også

Siste endring på denne siden: 26.11.2013

Del på: