Hovedinnhold
Skriv ut

Oppstart og registrering

Når du har bestemt deg for kva for organisasjonsform verksemda di skal ha, er tida komen for registrering. Dei store offentlege registera samarbeider slik at du berre treng å gi opp dei viktigaste opplysningane ein gong.

Du må ta stilling til om du skal engasjere rekneskapsførar og/eller revisor. Det er ikkje eit formelt krav om at du må ha rekneskapsførar, men det er ein del tilfelle krav om at føretaket har revisor.

Du bør setje deg inn i reglar om skatt og avgifrer, krav til rekneskap og revisjon og kva for andre reglar som gjeld for verksemda di. Gjer du ting riktig frå starten og etablerar gode rutiner, sparer du mykje arbeid seinare.

Se også

Siste endring på denne siden: 25.11.2014

Del på: