Hovedinnhold

Nyhendearkiv

Sjå også nyhende frå Starte og drive bedrift-seksjonen, som blant anna handlar om regelverkendringer, støtteordninger og anna viktig informasjon for næringslivet.

Miljødirektoratet får årlig inn rundt 200 000 deklarasjonsskjemaer for farlig avfall og ca. 15 000 for kjemikalier. Det blir det slutt på med de nye løsningene.

To nye elektroniske løsninger fra Miljødirektoratet

13.05.2015
Miljødirektoratet gjør det enklere for næringslivet og innfører elektronisk deklarering av farlig avfall og farlige kjemikalier.

Norge trenger flere gode gründere

12.05.2015
-Altfor få prøver seg som gründere, og enda færre lykkes. Det gjør meg bekymret for morgendagens arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

iprhjelp.no - Nyttig informasjon for norske bedrifter

11.05.2015
Patentstyret og Innovasjon Norge har lansert iprhjelp.no, et nettsted som skal gjøre det enklere for norske bedrifter å håndtere sine immaterielle verdier (IPR).

Utvida opetid for Altinn brukarservice

23.04.2015
Altinn brukarservice har følgjande utvida opetid i veke 18 i samband med frista for sjøvmeldinga for lønnstakarar og pensjonistar: 27. til 29. april: 08.00-21.00 30. april: 08.00-24.00

Patentstyret feiret World Intellectual Property Day 24. april

14.04.2015
Patentstyret inviterte den 24. april til gratis formiddagsseminar for deg som er opptatt av innovasjon og produktutvikling knyttet til musikk og som ønsker å vite hvordan du kan ivareta rettighetene til egne ideer. Denne dagen er en verdensomspennende feiring av det som skapes gjennom innovasjon og kreativitet.
Husk fristen for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

A-meldingen: Husk betalingsfrist for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 15. mars

09.03.2015
Hvordan betaler man arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk?

Betalinger til selvstendig næringsdrivende

10.03.2015
I forbindelse med innføring av a-meldingen har tidligere LTO-kode 401 blitt skilt ut som en egen ordning/oppgavetype. Betalinger til selvstendig næringsdrivende skal innrapporteres på ny måte fra fra og med inntektsåret 2015, med første innrapportering i januar 2016.

Søknadsskjema for tilskudd til sommerleir for barn er nå tilgjengelig i Altinn

20.02.2015
Søknadsfrist for tilskuddsåret 2015 er 13. mars. Alle søknader skal sendes inn via Altinn.

Ny versjon av Altinn - hva er endret?

09.02.2015
En ny versjon av Altinn ble gjort tilgjengelig i helga 13. til 15. februar. Som vanlig inneholder februar-versjonen av Altinn endringer for selvangivelsen. I tillegg kommer en rekke forbedringer og feilrettinger i øvrige deler av løsningen.

Avfallsdeklarering – elektronisk tjeneste for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall

16.01.2015
Miljødirektoratet og Statens strålevern har utviklet en elektronisk tjeneste for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall: Avfallsdeklarering.no .

Nye kontonummer for merverdiavgift

05.01.2015
Skatteetaten har inngått ny avtale om betalings- og kontoholdstjenester for merverdiavgiften. DNB er den nye bankforbindelsen. Skatteetaten har fått nye kontonummer som dere får oppgitt i forbindelse med levering av oppgaver. KID-nummer vil fungere på tvers av gammelt og nytt kontonummer.
Foto: Jakub Krechowicz

Forenklet innrapportering for boligselskap og boligsameier neste år

27.11.2014
I januar 2015 braker det løs for rundt 16 000 boligselskap og boligsameier. Da skal all innrapportering av likningsoppgaver for inntektsåret 2014 skje elektronisk via Altinn. Innsending av likningsoppgaver på papir og maskinlesbart medium (CD/DVD og diskett) er ikke lenger mulig.

Patentstyret lanserer nytt skjema for publisering og validering av EP-patenter

06.11.2014
Patentsøknader som er under behandling eller meddelt i European Patent Office (EPO) kan nå gjøres gjeldende i Norge gjennom Altinn.

Endret søknadsprosedyre for Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015

05.11.2014
Søknadsfrist for « Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom » for tilskuddsåret 2015 er 21. november 2014.

Hva er nytt i ny Altinn-versjon?

28.10.2014
1. november kom Altinn i ny versjon. Her er en oversikt over endringene som er gjort.

Brønnøysundregistrene lanserer Forenklingsbloggen

24.10.2014
Brønnøysundregistrene har tatt rollen som forenklingsetaten. Nå inviterer direktør Lars Peder Brekk til dialog og frisk meningsutveksling på Forenklingsbloggen, som lanseres i dag.

Skatteattest og mva-attest i Altinn

20.10.2014
Nå kan du bestille skatteattest og mva-attest gjennom Altinn. Både privatpersoner og selskap kan bestille attester.
Illustrasjon: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Flyttar brukarane frå papir til nett

02.10.2014
Lotteri- og stiftelsestilsynet gjer no grep for å tilby sine brukarar dei same tenestene i Altinn som dei no har på papir. No lanserar dei to nye Altinn-tenester for lotteriområdet.
Illustrasjon: Skatteetaten

Prøv a-meldingen i høst

01.08.2014
Har du lønnssystem? Mange lønnssystemer åpner nå for prøveinnsending av a-meldingen. Rydd i dine ansattdata og sett opp lønnartene mot nye beskrivelser før du går i gang. Forberedelser, test og læring allerede nå er smart!
Illustrasjonsfoto: Skatteetaten

Når kommer skattepengene?

17.06.2014
Skatteetaten varsler deg når skatteoppgjøret er klart. Mottar du varsel i disse dager, og har penger til gode, starter utbetalingen fra og med 6. august.